Visie-en-basisprincipes---hoofdbeeld
Wie zijn wij
Basisprincipes

Onze basisprincipes vormen de leidraad voor ons werk, waardoor we u iedere dag opnieuw de beste service kunnen bieden.

De medewerkers van Compass Group doen er alles aan om elke dag een superieure service te bieden. Wie we zijn, wat we doen en hoe we communiceren met opdrachtgevers, leveranciers en de wereld om ons heen, vertellen onze leidende principes:

Gedragscode
Hier wordt in uiteengezet hoe wij op welke manier zaken willen doen: eerlijk, integer en respectvol.

Ethische code
Hier wordt in uiteengezet wat wij van al onze mensen verwachten met betrekking tot het omgaan met collega's en mensen van buiten het bedrijf zoals klanten, leveranciers, aandeelhouders en andere belanghebbenden.

5 Gouden regels
Dit is de gedragscode waarin onze normen en waarden zijn vastgelegd.

SpeakUp regeling
Via SpeakUp kunnen medewerkers melding doen van gedrag, uitingen of handelingen die in strijd zijn met onze gedragscode.

Vertrouwenspersonen
Als u een melding wilt doen over ongewenst gedrag, zijnde seksuele intimidatie, misbruik van drugs of alcohol, fysiek geweld, agressie, pesten en/of discriminatie, neem dan contact op met één van onze vertrouwenspersonen.

Code verantwoordelijk marktgedrag
Deze code past binnen de missie, visie, waarden en leidende beginselen van Compass Group wereldwijd.

koppelingbeeld
v_b_-_Veiligheid__gezondheid_en_het_milieu_voorop

Veiligheid, gezondheid en het milieu voorop

Wij doen geen enkele concessie ten aanzien van de gezondheid en veiligheid van onze opdrachtgevers en medewerkers, en gaan op een verantwoorde manier om met de effecten die onze bedrijfsvoering heeft op het milieu.

Service voor opdrachtgevers en voor gasten

Wij willen de blijvende loyaliteit van onze opdrachtgevers verdienen, door steeds te laten zien waarom wij de beste keuze zijn voor wat betreft kwaliteit, service, waarde en innovatie.

v_b_-_Service_voor_opdrachtgevers_en_voor_gasten
v_b_-_Onze_medewerkers_ontwikkelen_en_diversiteit_waarderen

Onze medewerkers ontwikkelen en diversiteit waarderen

Wij erkennen de diversiteit van onze medewerkers en wij waarderen hun bijdrage. Wij creëren een uitdagende werkomgeving waar iedereen de mogelijkheid en de ondersteuning krijgt om zich te ontwikkelen, te leren en succesvol te zijn.

Winstgevende groei

Wij creëren aandeelhouderswaarde door gedisciplineerde en duurzame groei te realiseren, ondersteund door sterk leiderschap dat bijdraagt aan en profiteert van de voordelen van onze wereldwijde bedrijfsvoering.

v_b_-_winstgevende_groei
v_b_-__Een_permanente_focus_op_prestatie_en_effici_ntie__we_look_after_the_pennies

Een permanente focus op prestatie en efficiëntie

Wij leveren de hoogste kwaliteit en prestatie, maar zijn daarnaast ondubbelzinnig, voortdurend gedreven om de laagste kosten te realiseren met de grootste efficiëntie.

Facebook Compass Group Compass Group

Onze bedrijfsvideo

Compass Group

'Connect with people. Inspirate through food. Create solutions.
Live our promise'

© 2021 Compass Group