Nieuws
Pers & publicaties
Het laatste nieuws

Compass Group en onze merken staan regelmatig in de spotlights. Hieronder vindt u onze persberichten en publicaties van de afgelopen tijd.

27-03-2018

De Alliantie Verduurzaming Voedsel overhandigt ‘Het klimaat op ons bord’ aan minister Schouten (LNV)

‘Het klimaat op ons bord’, een boekje met een greep uit de vele activiteiten van het bedrijfsleven uit de gehele voedselketen, werd deze maand overhandigd aan Carola Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Opgesteld door de Alliantie Verduurzaming Voedsel, waar Eurest bij aangesloten is. Het boekje biedt een overzicht van de ambities en acties van het bedrijfsleven om de voedselketen verder te verduurzamen.

CEO’s van ruim 60 bedrijven uit de hele keten kwamen 13 maart 2018 in Ouwehands dierenpark te Rhenen bijeen voor de overhandiging. Zij gingen tijdens een diner in gesprek met minister Schouten over hun acties en ambities op het gebied van klimaat. Reinier van Velden, Legal Director van Eurest – Compass Group BeNeLux, prikte een (duurzaam) vorkje mee.

“Minder impact op klimaat in de hele keten”

“De Nederlandse agrifoodsector realiseert de laagste impact per kilogram voedsel op milieu, klimaat en biodiversiteit. Daarmee doet ze bij uitstek wat de wereld nodig heeft en waar ‘Parijs’ om vraagt. Dankzij nieuwe kennis en slimme technologie zijn er verdere verbeteringen mogelijk en ook nodig. Die moeten we met kracht oppakken met als ambitie te komen tot een klimaat neutrale productie en distributie van ons voedsel, inclusief het hergebruik van rest- en nevenstromen”, aldus Aalt Dijkhuizen, voorzitter van de Alliantie Verduurzaming Voedsel. De minister was onder de indruk dat volop wordt ingezet op de ambities die er liggen. “Ieder bedrijf zal voor zichzelf de vertaalslag van de klimaatdoelstelling naar de praktijk moeten maken. Welke bijdrage kun je leveren en vooral zorg dat jouw bedrijf nu al doet waar straks om wordt gevraagd”, aldus Schouten in haar reactie.

De lat én de bodem omhoog

In Nederland hebben we de unieke situatie dat de agrifoodketen, van boer tot bord, samenwerkt en zich sterk maakt voor zowel een steeds duurzamere als rendabele voedselketen. Het is de ambitie van de Alliantie om verduurzaming in de Nederlandse agrifoodketen te versnellen en het voedsel dat via supermarkt, horeca of catering aan de consument wordt aangeboden steeds duurzamer geproduceerd en gedistribueerd wordt. We leggen daarbij de lat steeds hoger en brengen zo de bodem over de hele linie omhoog. Dat doen we aan de hand van negen verduurzamingsthema’s, fact-based en op basis van zogenaamde “duurzaamheid hotspots” in de keten. De Alliantie heeft samen met kennisinstellingen voor de belangrijkste grondstof- en productketens de hotspots in kaart gebracht waar de grootste verduurzamingsimpact te behalen is en welke stappen bedrijven kunnen zetten.

Over de Alliantie Verduurzaming Voedsel

De Alliantie Verduurzaming Voedsel staat voor de verduurzaming van de gehele Nederlandse voedselketen en is een samenwerkingsverband van de Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland (LTO Nederland), de Nederlandse Vereniging Diervoederindustrie (Nevedi), de Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI), het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL), de Vereniging Nederlandse Cateringorganisaties (Veneca) en Koninklijke Horeca Nederland (KHN).
Meer informatie over de Alliantie: www.verduurzamingvoedsel.nl.


Nieuws & Persberichten overzicht

© 2021 Compass Group