IFM & Soft services

ESFM; Elevating Solutions in Facilities Management, is dé partner die volledig ontzorgt op het gebied van support services. Als één van de grootste integrale facilitaire dienstverleners ter wereld biedt ESFM als strategische partner een wereld aan mogelijkheden: internationale expertise en innovatieve best practices. Onze medewerkers staan volledig in dienst van de doelstellingen van onze opdrachtgevers, waarbij het gevoel voor kwaliteit en gastvrijheid altijd bovenaan staat.

Wendbaar, veerkrachtig en efficiënt

Als IFM partner zijn wij flexibel en bewegen we mee met onze opdrachtgever. We anticiperen op de laatste ontwik­kelingen en schakelen snel en efficiënt. De behoefte om snel te kunnen anticiperen en wendbaar te zijn, zal alleen maar toenemen. De impact van COVID-19 is hier het levende bewijs van. Er zal in de komende jaren veel van Facility Management gevraagd worden in de bedrijfsvoering, met de veranderende werkomgeving en de ambities op het gebied van duurzaamheid en circulariteit. Wij zijn wendbaar en voelen ons verantwoordelijkheid om hieraan een actieve bijdrage te leveren. Om wendbaarheid te kunnen realiseren, is het belangrijk dat je je organisatie hier goed op inricht. Met ESFM ondersteunen en ontzorgen wij jou het het gebied van facilitaire dienstverlening.

Meer over ESFM

Innovatie, technologie & duurzaamheid

Innovatie ontstaat vaak vanuit samenwerking. De ontwikkeling van een product of service ontstaat uit een intensief partnership met jou als klant. Wij zijn ambitieus en kijken graag over onze eigen landsgrenzen heen om voor jou de beste innovatieve oplossingen en technologieën in huis te halen. Digitalisering vormt een belangrijke bron voor innovatie van onze dienst­verlening. We kunnen bijvoorbeeld inspirerende- en motiverende spelelementen inzetten (gamification). Hiermee betrekken we medewerkers bij zaken als de realisatie van duur­zaamheidsdoelen.

Duurzaamheid heeft bij ons de hoogste prioriteit en ‘zero waste’ is het uitgangspunt. Dit resulteert in het feit dat wij met NuLA het meest ambitieuze model voor facilitaire dienstverlening ter wereld bieden waarin tegelijkertijd een hoofdrol is weggelegd voor klimaat, circulariteit en sociale impact.